O MNIE

Specjalizuję się w prawnej obsłudze sektora innowacyjnego, nastawionego na prowadzenie biznesu wykorzystującego nowoczesne technologie. Szczególnie pasjonują mnie zagadnienia związane z prawnymi aspektami ochrony informacji, danych osobowych oraz własności intelektualnej. Są one oczywiście w sposób nierozłączny związane są z prawem cywilnym, konkurencji (także nieuczciwej) oraz innymi gałęziami prawa – ochroną danych osobowych, informacji niejawnych oraz tajemnic. Na co dzień prowadzę również zajęcia dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z podstaw prawa własności intelektualnej oraz polskiego i europejskiego prawa cywilnego.

Moje zainteresowania skupiam na wpływie rozwoju sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na prawo, jego funkcjonowanie i rolę we współczesnych społeczeństwie. Uwielbiam pracę koncepcyjną pozwalającą na dużą kreatywność. Szczególnie lubię projekty innowacyjne stawiające sobie za cel wprowadzanie do powszechnego użytku rozwiązań nowatorskich. Uważam, że klasyczne instytucje prawa cywilnego dają niesamowity potencjał na rynku usług IT. Odpowiednio wykorzystane, pozwalają zastosować technologię w sposób łamiący schematy i pozwalający osiągać przewagę konkurencyjną.

 • dobra znajomość angielskiego
  (w tym terminologii prawniczej)
 • duża mobilność i praca zdalna
 • praca nastawiona na kreatywność
 • dobra znajomość WordPressa i HTML5
 • po prostu… I like IT

Od ponad 3 lat hobbistycznie prowadzę bloga poświęconego tematyce cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwa pod adresem cyberprzestepczosc.pllogov3-1-only

 


MOJA SPECJALIZACJA

userOCHRONA TAJEMNIC
i
DANYCH OSOBOWYCH

kliknij aby przeczyć więcej

browserZARZĄDZANIE RYZYKIEM
i
CYBERBEZPIECZEŃSTWO

kliknij aby przeczyć więcej

monitore-USŁUGI
i
e-COMMERCE

kliknij aby przeczyć więcej

contractUMOWY W SEKTORZE IT

kliknij aby przeczyć więcej

iconWŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

kliknij aby przeczyć więcej

pictureOCHRONA WIZERUNKU

kliknij aby przeczyć więcej

JAK PRACUJĘ?

light-bulbKREATYWNOŚĆ

kliknij aby przeczyć więcej

chatDOBRA KOMUNIKACJA

kliknij aby przeczyć więcej

checklist3TYLKO KONKRETY

kliknij aby przeczyć więcej

brainINTERDYSCYPLINARNOŚĆ

kliknij aby przeczyć więcej

laptopstudyROZUMIEM IT

kliknij aby przeczyć więcej

chartsZNAM RYNEK

kliknij aby przeczyć więcej

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

ICTL@W.pl (Poznań)Henclewski & Wyjatek (Poznań)Kinder i Partnerzy (Toruń)Ministerstwo Sprawiedliwości (Warszawa)

Od kwietnia 2014 r. świadczę usługi prawne w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej. Moja doświadczenia obejmują:

 • kompleksową obsługę spółek z obszaru prawa ochrony danych osobowych,
 • wsparcie merytoryczne świadczone kancelariom prawnym z zakresu licencjonowania oprogramowania, ochrony danych osobowych i własności intelektualnej,
 • wsparcie prawne świadczone przedsiębiorcom indywidualnym w zakresie ochrony ich tajemnic handlowych,
 • obsługę przedsiębiorców w zakresie ochrony ich marki oraz zarządzania i ochrony ich własnością intelektualną,
 • szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu umów w sektorze IT.

W kancelarii adwokackiej Henclewski & Wyjatek w Poznaniu pracowałem od października 2014 r. do grudnia 2016 r. na stanowisku prawnika. W większości w sposób samodzielny prowadziłem sprawy, obejmujące następujące obszary:

 • ochronę danych osobowych – audyty i doprowadzanie do zgodności z prawem,
 • obsługa e-commerce – pomoc przedsiębiorcom w stawianiu pierwszych kroków prawnych w handlu internetowym oraz wsparcie podmiotów już funkcjonujących w tym sektorze,
 • prawo autorskie do programów komputerowych – projektowanie licencji do oprogramowania,
 • wsparcie prawne w zarządzaniu prawami własności intelektualnej,
 • zabezpieczenie dowodów elektronicznych na potrzeby postępowań karnych i cywilnych,
 • usuwanie treści naruszających dobra osobiste i inne prawa Klientów z sieci internet,
 • doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa podmiotów prywatnych,
 • dochodzenie wierzytelności – począwszy od wezwań do zapłaty i ugód, poprzez procesy po prowadzenie egzekucji.

W Kancelarii Kinder i Partnerzy Radcowie Prawni (obecnie Kinder Kruszkowski Gierat Radcowie Prawni) odbywałem praktyki studenckie podczas 4 i 5 roku moich studiów prawniczych (od września 2012 r. do kwietnia 2014 r.). Podczas praktyk zajmowałem się między innymi:

 • obsługą stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS
 • praca analityczna nad sprawami sądowymi o dużym stopniu skomplikowania faktyczno-prawnego
 • pracą asystencką na anglojęzycznych dokumentach oraz tłumaczeniem dokumentów na język angielski
 • zagadnieniami z zakresu prawa telekomunikacyjnego – opracowywanie dowodów procesowych oraz asysta przy opracowywaniu strategii prowadzenia sporów
 • spory dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej
 • przygotowywanie projektów opinii dotyczących roszczeń z tytułu współwłasności nieruchomości
 • przygotowywanie projektów pism procesowych w sprawach cywilnych (pozwy, odpowiedzi na pozwy, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, skargi na wznowienie postępowania)

W Ministerstwie Sprawiedliwości – Departamencie Strategii i Deregulacji odbyłem dwumiesięczne praktyki trwające od lipca do sierpnia 2012 r. W ramach tych praktyk zajmowałem się:

 • prowadzeniem analiz prawnych w zakresie możliwości deregulacji zawodów
 • pracą analityczną mająca na celu ocenę merytoryczną dokumentacji pod kątem prawnym oraz funkcjonalnym
 • koordynacją pracy zespołu praktykantów ds. obowiązków informacyjnych wymiaru sprawiedliwości
 • przygotowywałem koncepcje rozwiązań deregulujących określone zawody
 • przygotowywanie projektów pism urzędowych

PRACA NAUKOWA

studia doktoranckie (UAM)studia podyplomowe (ALK)Comparative Law Course UMKstudia magisterskie (UMK)

W październiku 2014 r. rozpocząłem stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Katedra Prawa Europejskiego. W ich toku prowadzę badania naukowe dotyczące prawnej ochrony informacji w prawie europejskim i amerykańskim. Moim Opiekunem naukowym jest dr hab. Rafał Sikorski.
Dodatkowo prowadzę zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:

 • polskie i europejskie prawo cywilne
 • podstawy prawa własności intelektualnej

W latach 2014-2015 byłem słuchaczem studiów podyplomowych z prawa nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W toku studiów koncentrowałem się szczególnie na szeregu zagadnień dedykowanych obsłudze firmy z sektora IT oraz pracy przy projektach informatycznych. Studia węzłowo wprowadziły mnie w takie zagadnienia jak:

 • podatkowe aspekty projektów IT
 • prawo zamówień publicznych w projektach IT
 • międzynarodowe regulacje prawne znajdujące zastosowanie w projektach IT

Zwieńczeniem studiów była praca dyplomowa poświęcona zagadnieniom z obszaru ochrony danych osobowych.

W latach 2012-2013 ukończyłem anglojęzyczny Comparative Law Course prowadzony przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kurs obejmował takie zagadnienia jak:

 • wprowadzenie do systemu podatkowego Unii Europejskiej
 • teorię integracji Unii Europejskiej
 • międzynarodowe postępowania arbitrażowe
 • standardy prawa karnego Unii Europejskiej
 • zagadnienia dotyczące prawa i bioetyki w perspektywie prawnoporównawczej

W latach 2009-2014 odbyłem stacjonarne studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Byłem uczestnikiem seminarium magisterskiego pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Adamskiego z prawa karnego materialnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestępczości komputerowej, prawa karnego cyberprzestrzeni oraz prawnokarnej ochrony prywatności, danych osobowych i własności intelektualnej w społeczeństwie informacyjnym.

Od 2010 roku związałem się ze Studenckim Kołem Naukowym Prawa Nowych Technologii pełniąc przez jedną kadencję funkcję sekretarza oraz przez następne dwie kadencje funkcję prezesa Koła. W ramach tej działalności byłem współpomysłodawcą konferencji naukowej Ataki Sieciowe, która odbywa się do chwili obecnej na UMK (IV edycji).
Byłem sekretarzem następujących wydarzeń naukowych:

Brałem również udział we współorganizacji wydarzeń:


DOROBEK NAUKOWY

publikacjewystąpienia na konferencjachwarsztaty
 1. Problem doboru środków technicznych i organizacyjnych w systemach informatycznych w perspektywie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)
  artykuł opublikowany w czasopiśmie Młoda Palestra – Czasopismo Aplikantów Adwokackich (No. 13 2/2017), Warszawa 2017 r.
 2. Ciemna strona cyberbezpieczeństwa kancelarii prawnych
  artykuł opublikowany w czasopiśmie ABI_2.0 (dostępny w sieci webmirror PNGmirror MHTML), Poznań 2017 r.
 3. Polskojęzyczna społeczność przestępcza zorganizowana w sieci darknet
  monografia, Poznań 2016 r., ISBN 978-83-942693-0-2, więcej informacji tutaj
 4. Bezzałogowe statki latające w świetle polskiego prawa
  rozdział w monografii Broń. Problematyka prawna i kryminalistyczna (część dotycząca broni i nowoczesnych technologii) pod redakcją V. Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz i L. Stępki, Toruń 2013 r., ISBN 978-83-231-3112-0
 1. Ochrona danych osobowych w fazie projektowania – privacy by design & privacy by default (GPDR)
  Code Europe, Kraków i Warszawa 2016
 2. Czy zjawisko demoralizacji bezkarnością członków zorganizowanych grup przestępczych
  w sieci darknet należy traktować jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego?
  Ogólnopolska konferencja naukowa “Licencja na bezpieczeństwo”, Towarzystwo Inicjatyw Prawych i Kryminalistycznych Paragraf 22, Warszawa 2016
 3. Jak chronić i promować swój wizerunek w sieci?
  XIX Poznański Festiwalu Nauki i Sztuki, UAM Poznań 2016
 4. Cyberszpiegostwo tajemnic handlowych (trade secrets) w prawie Stanów Zjednoczonych
  Ataki Sieciowe 2016, UMK Toruń 2016
 5. Przygotowywane zmiany prawa w zakresie ochrony tajemnic handlowych (trade secrets) w Unii Europejskiej i USA
  Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych Europa Cyfrowa, UO Opole 2016
 6. Umowa o świadczenie usług Administratora Sieci Informatycznej
  Zarządzanie siecią i infrastrukturą IT, PIRB Warszawa 2015
 7. Civil liability for cyberintelligence as service
  Ataki Sieciowe 2015, UMK Toruń 2015
 8. E-commerce: co od czerwca zmieni się w prawie konsumenckim? Poradnik przedsiębiorcy
  Dni e-Biznesu 2014, UMK Toruń 2014
 9. Gdy hostingodawca robi Cię w konia… – minimalizacja ryzyka prawnego w przypadkach odmowy zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przez hostingodawcę
  Prawa w Internecie, UwB Białystok 2014
 10. Czym jest darknet? Prawo i ciemniejsza strona sieci
  Ataki Sieciowe 2014, UMK Toruń 2014
 11. Konflikt idei prawa własności intelektualnej a postęp technologiczny
  Prawo autorskie wobec wyzwań współczesności, UMK Toruń 2013
 12. Cybercrime form a legal standpoint – an overview
  Pierwsze sympozjum dotyczące cyberprzemocy, cyberprzestępczości i nieetycznych zachowań w Internecie, UMK Toruń 2013
 13. Cyberprzestrzeń jako dobro wspólne
  Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności, UMK Toruń 2013
 14. System Dozoru Elektronicznego w Polsce
  Technologia w prawie karnym. Postęp technologiczny w działaniach wykrywczych, UWM Olsztyn 2013
 15. Bitcoin – is it (il)legal?
  Bitcoin a wolność gospodarcza, UMK Toruń 2013
 16. Bezzałogowe statki latające w świetle polskiego prawa
  Naga broń, czyli wszystko co o broni chciałbyś wiedzieć, a boisz się zapytać, UMK Toruń 2013
 17. Czy XXXIII rozdział Kodeksu Karnego jest nam rzeczywiście potrzebny?
  Ataki Sieciowe 2013, UMK Toruń 2013
 18. Przestępczość zorganizowana a cyberprzestępczość zorganizowana – czy światy wirtualne ze swoją odmiennością stawiają nas przed koniecznością modyfikacji prawa?
  Prawo w wirtualnych światach, UŚ Katowice 2012
 19. Czy cyberprzestrzeń jest dobrym wspólnym?
  Dobro wspólne. Teoria i praktyka, UJ Kraków 2012
 20. Copyright and cyberspace – sharing digital content as social necessity
  kongres UNIV, PUSC Rzym 2012
 21. Wyłudzanie danych – jak nie stać się ofiarą?
  Zagrożenia w sieci, UMK Toruń 2010
 1. Legal fails made by start-ups – personal data & privacy in IT Projects (GPDR perspective)
  warsztaty dla studentów podczas Law School 2016: IT and IP law; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2016